Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

AVOIN E-P:N AM-VIESTI & KOMPASSI-VIESTI 2022

Ratamestarien lausunnot

KOMPASSI-VIESTI


Lasten ratojen suunnittelussa lähtökohta oli se, että polkuverkostoa ei juurikaan ole käytettävissä tässä maastossa. Aluetta kuitenkin hallitsee yksi iso mäkialue, jossa avokalliopohja on tasaista ja helppokulkuista. Sen lisäksi näkyvyys avoimessa maastossa on hyvä, mikä luo turvallisuutta. Radat tukeutuvat myös mäen pohjoispuolella olevaan avohakkuualueeseen ja ratojen keskellä olevaan vielä avonaisempaan maastonosaan, jota ympäröi kartassa katkonainen pistekuvioraja. Tämän avoimen alueen itäreunalle, lasten ratojen loppupuolella,olemme laittaneet maastoon hieman epäselvää kuviorajaa tarkentamaan apuviitoituksen valkoisella pätkänauhalla. Kaikkien Kompassi-cup sarjojen karttaan tuo viitoitus on merkitty violetilla katkoviivalla suunnistusta tukemaan.

Toivomme kaikille onnistuneita suorituksia tulevassa viestissä!

Lasten ratojen ratamestari,
Tarja Lammi

E-P:n AVOIN AM-KESKIMATKA Kauhavalla 24.7.2022

 

Avoin E-P:n AM-viesti & Kompassi-viesti suunnistetaan Kauhavalla Kukkuran maastossa 24.7.2022. Maastossa kisattiin pari vuotta sitten keskimatkan aluemestaruuksista, joten se saattaa olla monille vielä melko tuoreessa muistissa. Maastossa on sekä nopeakulkuista avokalliota, pienipiirteistä rinnettä että peitteisempiä alueita. Aikuisten radoille onkin haettu erityyppisiä rastivälejä, joten suorituksen aikana on osattava rytmittää menoa maaston mukaan. Radat on pyritty suunnittelemaan niin, että pienehkön maastoalueen suunnistuksellisimpien alueiden käyttö maksimoidaan. Tämän takia varsinkin pisimmillä radoilla radat saattavat mennä ristiin pariinkin kertaan, mutta ratamerkinnät on pyritty saamaan niin selviksi kuin mahdollista ja tilanpuutteesta johtuen rastikoodit löytyvät ainoastaan kartan rastimääritteistä. Selvyyttä on saatu myös sillä, että kaikilla sarjoilla on mittakaavana 1:7500.

 

Viestin luonteeseen kuuluvat myös hajonnat, joilla on tarkoitus pakottaa viestinviejät tekemään myös omaa työtään. Hajonnat on pyritty laatimaan mahdollisimman tasapuolisiksi. Uskon, että päivän parhaat suunnistusjoukkueet saadaan näillä radoilla hyvinkin ratkottua ja toivon, että kisaajat kokevat pääosin nautinnollisia hetkiä heinäkuisessa metsässä.

 

Aikuisten ratamestariryhmän puolesta,

Roope Näsi