Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

POROKALLION KESKIMATKA 2022

Tävlingsdirektiv

POROKALLIO NATIONELLA MEDELDISTANS
KAUHAVA  05.06.2022

Arrangörer: Alahärmän Kisa och Kauhavan Wisa

TÄVLINGSDIREKTIV

Banläggarna: Roope Näsi, banor för vuxna Tarja Lammi, ungdomsbanor
Kontrollant: Voitto Erkinheimo, KortJV
Resultatservice: Arto Puro-Aho, 050 312  2549
Informatör: Marja Erkkilä, marja.erkkila ät netikka.fi
Speaker: Alpo Puro-aho
Tävlingsledare: Tuija Katajamäki 040 562 5373
Tävlingsjurys ordförande: Juha Tuomisto Vaasu
Tävlingjury: Päivi Mäkineste-Mäkelä Rasku & Tommy Löfroth Malax IF

Tävlingsregler:
I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.

Tävlingscentral:
Koivikontie 752, 62230 Kauhava

Vägvisning och parkering:
Man bör följa vägvisningen till tävlinscentralen! Vägvisningen börjar från korsningen av Mäenpääntie och Läntinen yhdystie 733
(https://goo.gl/maps/BchWrtGfWgEAAcHm8).

Körtid därifrån ungefär 15-20 minuter. Parkering på höger sida av vägen högst 1-1,5 km från TC.
Utfart norrut till Alarannantie och därifrån till stamväg 63.

Tävlingskarta
Utskriftskarta 5/2022 (A4 eller A5), ekvidistans 2,5 m.
A5 storlek i klasser H/D8RRS, H/D10RR, H/D12TR ja H/D12. Alla andra klasser A4.
Kartskala 1:10000 i klasser H21-H45, D21-D45, H16-H20 och D16-D20.
Kartskala 1:7500 i klasser H50-H85, D50-D80, H8RRS – H14 och D8RRS – D14. Tävlingskartorna är insatta i plastfodral.

Terrängbeskrivning
Detaljerad berg i dagen terräng med mycket varierad framkonglighet. Bergen är hala. Sikten är bra. På kartan finns få områden med tät skog. Ungdomsbanorna går till största delen längs stigar och beståndsgränser. I slutet av banorna passeras ett ungskogsområde som på grund av skogsarbete har ojämn markbotten. Då där dessutom finns riklig undervegetation är ojämnheterna svåra att se. Området är utmärkt på kartan med tecknet för långsam markbotten (407). Ta det försiktigt.

Modellkontroll
Modellkontroll finns i TC vid infopålen.

Stämplingssystem
Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Hyrade Emit-brickor kan hämtas från infon.

Kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Möjliga ändringar av Emit-nummer direkt till resultatservice, Arto Puro-Aho 050 312 2549.

Emit-nummern kontrolleras inte vid start!

Du kan kontrollera din Emit-bricka vid modellkontrollen som finns vid infopålen. Du kan hyra Emit-brickor från infon, kostnad 5 €. Kontant betalning. För oreturnerade hyrbrickor debiteras 80 €. Det finns inga reservbrickor vid start.

Klasser, banlängder och antalet av kontroller.

Start 1 alla klasser

Klass

Banlängd

Kontroller

 

Klass

Banlängd

Kontroller

H21

6,0

15

 

D21

4,7

11

H35

4,9

12

 

D35

3,9

12

H40

4,9

12

 

D40

3,6

9

H45

4,7

11

 

D45

3,4

9

H50

3,5

9

 

D50

2,5

7

H55

3,5

9

 

D55

2,4

7

H60

2,8

8

 

D60

2,0

7

H65

2,7

7

 

D65

2,0

7

H70

2,5

7

 

D70

1,7

6

H75

2,4

7

 

D75

1,6

6

H80

1,7

6

 

D80

1,6

6

H85

1,6

6

    

H20

3,9

12

 

D20

3,2

8

H18

3,6

9

 

D18

2,9

9

H16

2,9

9

 

D16

2,5

8

H14

2,2

7

 

D14

2,0

8

H12

1,8

7

 

D12

1,8

7

H12TR

1,4

7

 

D12TR

1,4

7

H10RR

1,9/1,4

7

 

D10RR

1,9/1,4

7

H8RRS

1,9/1,4

7

 

D8RRS

1,9/1,4

7

Motionsbanor

Klass

Banlängd

Antal

kontroller

A

5,4

16

B

3,8

10

C

2,0

8

RRS

1,9/1,4

7

Start för motionsbanorna vid infopålen med undantag av RR-banan som startar vid start 1.

Emit-kontrollappar, kontrollangivelser och tävlingsnummer

Emit-kontrollappar finns vid start. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan och finns även att fås i startfållorna (1 per tävlande). Inga tävlingsnummer.

Start
Alla tävlingsklasser använder samma startplats. Avstånd till start cirka 1,3 kilometer, blå-gul snitzling. Första delen av sträckan till start är söderut längs en väg men sedan ställvis långsam skogsterräng, så reservera tillräckligt med tid!

Första start klo 11.00

Startförfarande

  • 5 minuter innan start: Namnupprop, gå fram till startfållan. RR och TR banorna finns att ses i sin helhet och för 12- och 14-årsklasserna finns modellkarta med startplatsen utmärkt.
  • 4 minuter innan start: Kontrollangivelser finns tillhanda.
  • 3 minuter innan start: Nollning av Emit-korten.
  • 2 minuter innan start: Tävlande i RR-klasserna får sina kartor och instruktioner. TR banan finns till påseende. För 12- och 14-årsklasserna finns modellkarta med startplatsen utmärkt.
  • 1 minut innan start: De tävlande går fram till sina kartor. Tävlande i klasserna H/D12TR och H/D12-14 får ta sina kartor.
  • Vid startögonblicket får de tävlande ta sina kartor ur kartänbaret. Kontrollera att du tog rätt karta! Enligt tävlingsreglerna är det på den tävlandes ansvar att ta rätt karta               

Avstånd till K-punkten: 50 meter.

RR banan har 7 kontroller, kontrollkoder RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6, och RR7. Den sista kontrollen är gemensam med de andra klasserna. Vid den kan man stämpla antingen vid stämpelenhet märkt RR7 eller 100. Tävlande i RR-klasserna diskas inte vid saknad eller fel stämpling utan får ett tidstillägg om 10 minuter per saknad stämpling.

I H/D8RRS klassen är följeslagare tillåtna. 

RR banan finns också som ett av alternativen i motionsorienteringen. Anmälan till infon. Ingen avgift och ingen tiddtaging. Start från samma startplats som tävligsklasserna. Fri starttid efter sista start i banklasserna, cirka 12:10.

Mål
Snitzling från sista kontroll till mål. Sista kontrollen har två stämplingsenheter, kodnummer 100 och RR7. De tävlande kan fritt välja vilken av dessa de stämplar på. Målstämpling. Efter målstämplingen stämpelkontroll. Tävlande som saknar målstämpel blir diskvalificerade, förutom i RR-klasserna. Kartorna samlas inte in. Enligt tävlingsreglerna får en tävlande inte visa sin karta för andra tävlande eller ledare före tävligens sista starttid. Man får inte heller visa hur banan går på en gammal karta.

Avbrutna
Tävlande som avbryter sin tävling stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit. 

Tvätt
Ingen tvätt, men det går att skölja av sig i sandgropen vid TC. Inga tvättmedel tillåtna.

WC
Det finns en WC-vagn vid TC. Instruktioner om hur man hittar den finns vid infopålen.

Första hjälp
I TC i direkt anslutning till målet.

Servering
Café och grillkorv i TC. Både sött och salt. Kontant betalning.

Priser
Priserna delas ut när resultaten är klara. Prisutdelning i klasserna H/D21 samt i klasserna H/D8RRS – H/D12, i övriga klasser kan man hämta sina priser från infon. Antalet pristagare per klass finns listat på infotavlan. I klasserna H/D8RRS – H/D12TR får alla tävlande med godkänt resultat pris.

Resultat
Ingen resutattavla. Resultaten finns online under tävlingen och efter tävlingen också med mellantider på Kauhavan Wisas web-sidor: https://www.kauwisuunnistus.fi.

Motionsbanor
Motionsbanor finns till salu vid infon, 10 € per karta. Start från infopålen (med undantag av RR-banan), målet är gemensamt med tävlingsklasserna. Fri starttid; start för A, B och C banorna från 11:30 och framåt, RRS banan tidigast 12:10. Målstämpling och stämpelkontroll på samma sätt som tävlingsklasserna. Kartskala 1:10000 i klassen A och kartskala 1:7 500 i klasser RRS, B & C.

VI ÖNSKAR ALLA TÄVLANDE LYCKA TILL!

Alahärmän Kisas ja Kauhavan Wisas orienteringssektioner