Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

Kauhavan Wisan suunnistusjaoston verkkokauppa
Henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kauhavan Wisa ry, suunnistusjaosto,
62200 Kauhava

Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sanna Peltoluhta
Puhelin: +358 50 4005235
Sähköposti: etunimi.sukunimi [ ] gmail.com

Rekisterin nimi
Verkkokauppa

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Kerätä kuntorastien karttamaksuja ja kausikorttien myynti. Maksujen seuranta ja tilastointi tietojen pohjalta.

Rekisterin tietosisältö

Ostajan tiedot
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, seuran tiedot, aikuinen/alle 20-vuotias ja tilaustiedot.

Rekisterin tietolähteet
Ostajan ilmoittamat tiedot.

Rekisteritietojen luovutukset
Tietoja käyttävät iltarastivastaava, rahastonhoitaja ja karttavastaavat (2 kpl).

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa rekisteröinti tai rajoittaa häntä koskevan rekisteritiedon määrää tietoisena siitä, että tämä saattaa vaikeuttaa verkkokaupan tilausta.

Yhteydenotot
Tarkastusta koskevat yhteydenotot, korjauspyynnöt, kiellot ja oikaisuvaateet tehdään kirjallisina ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Käyntitiedot kerätään manuaalisesti ja tallennetaan jälkikäteen sähköisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla tai polttamalla tallennuksen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Oikeus tietojen käyttöön annetaan vain rekisteriselosteessa mainituille henkilöille. Rekisteriseloste on nähtävillä Kauhavan Wisan suunnistusjaoston kotisivuilla verkkokauppatiedoissa.

Laadittu 1.4.2021, päivitetty 18.11.2021