Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

E-P: AVOIN AM-PITKÄMATKA

TÄVLINGSDIREKTIV

ÖPPEN SÖDRA ÖSTERBOTTENS LÅNGDISTANS
DM-TÄVLING I KAUHAVAS POROKALLIO 12.8.2023

TÄVLINGSDIREKTIV
Banläggarna: Esa Lehtinen ja Pirjo Isokääntä, banor för vuxna, Tarja Lammi, ungdomsbanor
Kontrollant: Ville Sivén Lapuan Virkiä
Resultatservice: Arto Puro-Aho 050 3122549
Informatör: Kati Mutikainen 040 5902468 kati.mutikainen@elisanet.fi
Speaker: Alpo Puro-Aho
Tävlingsledare: Tuija Katajamäki 040 5625373

Tävlingsjurys ordförande: Tapio Kujala Rasti-Jussit
Tävlingjury: Virpi Snickars Solf IK, Juha Sippola Lapuan Virkiä

Tävlingsregler
I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.

Tävlingscentral
Koivikontie 752 62230 Kauhava

Vägvisning och parkering 

Man bör följa vägvisningen till tävlinscentralen! Vägvisningen börjar från korsningen av Mäenpääntie och Läntinen yhdystie 733 (https://goo.gl/maps/BchWrtGfWgEAAcHm8). Körtid därifrån ungefär 15-20 minuter. Parkering på höger sida av vägen högst 1-1,5 km från TC.
Utfart norrut mot Autio till Alarannantie och därifrån till stamväg 63.

Tävlingskarta
Utskriftskarta 5/2022, ekvidistans 2,5 m, kartans vegetationsbeskrivning är uppdaterad 2022-2023. A5 storlek i klasser H/D8RRS, H/D10RR,
H/D12TR och H/D12. Alla andra klasser A4 eller A3. Kartskala 1:7500 i klasser H/D45 och äldre, i övriga klasserna är skalan 1:10 000.
Tävlingskartorna är insatta i plastfodral.

Terrängbeskrivning: Detaljerad berg i dagen terräng med mycket varierad framkonglighet. Bergen är hala. Sikten är bra. Kartan innehåller få
områden med tät skog men myrområdena mellan bergen är långsamma på grund av porsvis och sommarens regnen. Ungdomsbanorna går till
största delen längs stigar och beståndsgränser. I slutet av banorna passeras ett ungskogsområde som på grund av skogsarbete har ojämn
markbotten. Då där dessutom finns riklig undervegetation är ojämnheterna svåra att se. Området är utmärkt på kartan med tecknet för långsam
markbotten (407). Ta det försiktigt.
I norra delen av kartan finns en åker som är absolut förbjuden att beträda, på kartan märkt med karttecknet för förbjudet område. Vid kanten
denna åker finns ett dike som är farligt djupt och har branta kanter.

Modellkontroll
Modellkontroll finns i TC vid infopålen.

Stämplingssystem
Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Hyrade Emit-brickor kan hämtas från infon.
Kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Möjliga ändringar av Emit-nummer ska anmälas
till INFO.
Emit-nummern kontrolleras inte vid start!
Du kan kontrollera din Emit-bricka vid modellkontrollen som finns vid infopålen. Du kan hyra Emit-brickor från infon, kostnad 5 €. Kontant
betalning. För oreturnerade hyrbrickor debiteras 80 €. Det finns inga reservbrickor vid start.

Klasser och banlängder
Finns i skilt direktiv.

Emit-kontrollappar, kontrollangivelser och tävlingsnummer
Emit-kontrollappar finns vid start. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan och finns även att fås i startfållorna (1 per tävlande). Inga
tävlingsnummer.

Start
Alla tävlingsklasser använder samma startplats. Avstånd till start cirka 1,3 kilometer, röd-gul snitzling. Första delen av sträckan till start är norrut
längs en väg och resten är skogstigar.

Första start klo 11.00

Startförfarande

 • 5 minuter innan start: Namnupprop, gå fram till startfållan. RR och TR banorna finns att ses i sin helhet och för 12- och 14-årsklasserna
  finns modellkarta med startplatsen utmärkt.
 • 4 minuter innan start: Kontrollangivelser finns tillhanda.
 • 3 minuter innan start: Nollning av Emit-korten.
 • 2 minuter innan start: Tävlande i RR-klasserna får sina kartor och instruktioner. TR banan finns till påseende. För 12- och 14-årsklasserna
  finns modellkarta med startplatsen utmärkt.
 • 1 minut innan start: De tävlande går fram till sina kartor. Tävlande i klasserna H/D12TR och H/D12-14 får ta sina kartor. Tävlande i RR-
  klasserna får studera sin karta och bana.
 • Vid startögonblicket får de tävlande ta sina kartor ur kartänbaret. Kontrollera att du tog rätt karta! Enligt tävlingsreglerna är det på den
  tävlandes ansvar att ta rätt karta.

K-punkten finns vid start.

RR banan har 6 kontroller, kontrollkoder RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, och RR6. Den sista kontrollen är gemensam med de andra klasserna. Vid
den kan man stämpla antingen vid stämpelenhet märkt RR6 eller 100. Tävlande i RR-klasserna diskas inte vid saknad eller fel stämpling utan får
ett tidstillägg om 10 minuter per saknad stämpling.
I H/D8RRS klassen är följeslagare tillåtna.

Vätskekontroll
Det finns ingen vätskekontroll i terrängen men i mål finns det vatten och barnen får saft.

Mål
Snitzling från sista kontroll till mål. Sista kontrollen har två stämplingsenheter, kodnummer 100 och RR7. De tävlande kan fritt välja vilken av dessa de stämplar på. Målstämpling. Efter målstämplingen stämpelkontroll. Tävlande som saknar målstämpel blir diskvalificerade, förutom i RR-
klasserna. Kartorna samlas inte in. Enligt tävlingsreglerna får en tävlande inte visa sin karta för andra tävlande eller ledare före tävligens sista starttid. Man får inte heller visa hur banan går på en gammal karta.

Avbrutna
Tävlande som avbryter sin tävling stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter målfunktionärerna att de avbrutit.

Tvätt
Ingen tvätt, men det går att skölja av sig i sandgropen vid TC. Inga tvättmedel tillåtna.

WC
Det finns en WC-vagn vid TC. Instruktioner om hur man hittar den finns vid infopålen.

Första hjälp
I TC i direkt anslutning till målet.

Servering
Café och grillkorv i TC. Både sött och salt. Kontant betalning.

Priser
I Södra Österbottens DM-klasser delas ut medaljer åt tre bästa i klasserna H/D21, H/D 16, H/D 14, H/D 12 och H/D10 RR. I övriga klasser kan tre
bästa tävlarna hämta sin DM-medalj från info. Klassvinnare från andra distrikt får hämta sina pris från info. Priserna delas ut när resultaten är
klara. I klasserna H/D8RRS – H/D12 och H/D 14 får alla tävlande med godkänt resultat pris vid målgång.

Resultat
Finns på resultattavla i TC. Resultaten finns också online under tävlingen och efter tävlingen med mellantider på Kauhavan Wisas web-sidor:
https://www.kauwisuunnistus.fi.

Motionsbanor
Motionsbanor finns till salu vid infon, 10€ per karta. Från info får man en biljett som man ska visa vid starten att få kartan. Start och mål är
gemensamma med tävlingsklasserna. Målstämpling och stämpelkontroll på samma sätt som tävlingsklasserna.

VI ÖNSKAR ALLA TÄVLANDE LYCKA TILL!
Kauhavan Wisas orienteringssektion