Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

AM ORAVAPOLKU 2019

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

E-P:n AM-Oravapolku 2019 Kauhavalla 29.5.2019


1. TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA
Järjestäjä: Kauhavan Wisan suunnistusjaosto
Tilaisuus: Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus oravapolkukilpailu 2019
Tapahtumapaikka: Tornimäen teollisuusalue Salomaan auto- ja varaosamyynti Salokuja 4 Kauhava
Tapahtuma-aika: 29.5.2019 klo 16.30-21.00
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Tuija Katajamäki 040 5625373
Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
1. Toiminnan kuvaus
Lasten ja nuorten Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus Oravapolkukilpailu Matsompin maastossa kilpailupaikkana Tornimäen teollisuusalue Kauhavalla (kilpailukeskus osoitteessa Salokuja 4). Kipailun kesto noin 4 tuntia.

Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan noin 350-400 henkilöä. Kilpailun toteutuksesta löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun järjestäjien nettisivuilta.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton, Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä.

2. Kartta tapahtuma-alueesta (liite taululla)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä Tornimäen- ja Kirjapainontiellä on avoin hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ja ensiapupiste on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Kilpailun johtaja Tuija Katajamäki 040 5625373
Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Kilpailualueen laajuuden vuoksi yleisömäärää ei tarvitse rajoittaa. Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä.

Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja palopeitto.

Liikenteenohjaus
Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Kt 63 Kauhavantie kautta Vaskitielle ja sieltä Kirjapainontielle. Autot pysäköidään Tornimäen teollisuusalueiden kiinteistöjen pihaan sekä Kirjapainontien varteen oikealle puolelle. Kilpailijat ja yleisö ohjataan pois P-alueilta Kauhavan tielle Tornimäentien kautta.

Lasten ja nuorten kilpailumaastossa ylitetään Vähäpassintie,jonka sulkemiseen on Kauhavan Wisan suunnistusjaosto saanut luvan kaupungilta. Vähäpassin tien on suljettuna 16.30-20.00 hautausmaan pohjoispuolelta Matsompin mäen pohjoisrinteen alapuolelle Vähäpassintie 78 asti. Hautausmaalle pääsee Vähäpassin- ja Kauhavantien liittymästä.Tien turvalliseen ylittämiseen on kilpailunjärjestäjän toimesta varattu 6 toimitsijaa.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on Suomen Punaisen Ristin Kauhavan osaston ensiapuryhmä. Ensiapuryhmään kuuluu 2-3 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 5883399. Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä.

Pelastustoimen yhteystiedot
Pelastuslaitos: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava
Lähimmät yksiköt alueella: Pelastuslaitoksen yksiköt Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112
Sairaskohtaukset ja kiireelliset ensiaputehtävät: Ambulanssi Kauhavalta ja ensivasteyksikkö Kauhavalta, Kauppatie 127, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112
Pelastustoimen valmius: Normaali päivystysvalmius
Avun saapuminen kestää arviolta 5-10 minuuttia.

Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu lapsille ja nuorille turvallisella alueella lännessä junaradan ja idässä Kauhavantien rajaamana Matsompin mäen alueella, joten kilpailijoiden eksyminen on epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 28.5.2019
Tuija Katajamäki
Kilpailun johtaja