Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

AVOIN E-P:N AM-VIESTI JA KOMPASSI-VIESTI 2022

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Järjestäjä: Kauhavan Wisan suunnistusjaosto
Tilaisuus: Avoin Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus-ja kompassi-cupin viestisuunnistuskilpailu
Tapahtumapaikka: Kukkuran maasto n 6 km Kauhavan keskustasta Kortesjärventietä (KT63).
Tapahtuma-aika: 24.7.2022 klo 09.00-15.00
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Tuija Katajamäki 040 562 5373

Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle.


Suunnitelman sisältö


1. Toiminnan kuvaus
Avoin Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus-ja kompassi-cupin viesti Kukkuran maastossa ja kilpailukeskus sijaitsee Kukkuran louhosalueella Kauhavalla. Kilpailun kesto noin 4-5 tuntia. Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan 300-400 henkilöä. Kilpailun toteutuksesta löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun järjestäjien nettisivuilta. Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton, Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä.

2. Kartta tapahtuma-alueesta (liite 1, ei tässä näkyvissä)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä KT63:lta Kukkuralle on avoin hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ja ensiapupiste on selvästi merkitty maalin läheisyyteen. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Kilpailun johtaja Tuija Katajamäki 040 562 5373
Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä. Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja palopeitto.

Kilpailukeskuksen louhosalue tullaan eristämään kielletyn alueen nauhoin.

Peseytymis- ja pukeutumistiloja ei ole Käsien desifiointiaineet  lähdöissä ja maalissa, kahviossa,
infossa ja WC-kärryn läheisyydessä. Hygieniavastaavat huolehtivat WC-kärryn ja muiden pintojen desifioinnista säännöllisesti.

Liikenteenohjaus: Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Ristimaantien ja KT63 risteyksestä Kukkuralle johtavalle tielle. Autot pysäköidään ed. mainitusta risteyksestä n 200 m olevalle kesantopellolle ja kilpailun päätyttyä ohjataan takaisin samaa reittiä KT63:lle. Tarvittaessa autoja voidaan pysäköidä myös Kukkurantien varteen. Kilpailun ajaksi 09.00-15.00. Kukkuralle johtava
tie suljetaan KT63:lta aina Ihanamäentien risteykseen asti.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on Suomen Punaisen Ristin Kauhavan osaston ensiapuryhmä. Ensiapuryhmään kuuluu 2-3 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 588 3399.

Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä. Lisäksi ensiapuhenkilöstöllä on käytössä defibrillaattori.

Pelastustoimen yhteystiedot
Pelastuslaitos: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava
Sairaskohtauksissa ja kiireellisissä ensiaputehtävissä lähin ensivasteyksikkö ja pelastuslaitoksen
yksiköt: Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112
Pelastustoimen valmius: normaali päivystysvalmius.
Avun saapuminen kestää arviolta 10 minuuttia.

Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu erittäin turvallisella avokallioalueella,jossa näkyvyys on hyvä. Lapsille ja muutenkin vähemmän suunnistaneille alue on turvallinen, koska heidän ratansa kulkevat juuri tuolla avonaisella avokallioalueella, joka rajoittu lännessä tiehen ja kartan pohjoisosassa selvään kasvillisuuskuviorajaan ja kartan itäosa rajoittuu KT63 sekä kartan eteläosassa kilpailukeskuksena toimivaan louhosalueeseen. Kilpailijoiden eksyminen on täten epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava
suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 1.7.2022
Tuija Katajamäki
Kilpailunjohtaja