Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

POROKALLION KESKIMATKA 2022

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Porokallion keskimatka Kauhavalla 5.6.2022

Järjestäjä:  Alahärmän Kisan ja Kauhavan Wisan suunnistusjaostot
Tilaisuus: Kansallinen Porokallion keskimatkan suunnistuskilpailu
Tapahtumapaikka: Hiekkamonttualue os. Koivikontie 752, 62230 Kauhava
Tapahtuma-aika: 05.06.2022 klo 09.00-15.00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot:  Tuija Katajamäki 040 562 5373

Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

Suunnitelman sisältö

1. Toiminnan kuvaus

Kansallinen Porokallion keskimatkan kilpailu  Poro-ja Härkäkallion maastossa. Kilpailukeskus sijaitsee Koivikontien varressa olevalla hiekkamonttualueella Kauhavalla. Kilpailun kesto noin 5-6 tuntia. Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan 300-350 henkilöä. Kilpailun toteutuksesta löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun järjestäjien nettisivuilta. Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton, Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä.

2. Kartta tapahtuma-alueesta (liite 1 | ei tässä nähtävillä)

Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä Koivikontieltä hietakuoppa-alueelle on avoin hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ja ensiapupiste on selvästi merkitty maalin läheisyyteen. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio

Turvallisuusvastaava: Kilpailun johtaja, Tuija Katajamäki 040 5625373

Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä.
Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja palopeitto.

Toimitsijoiden lisäksi henkilöiden kokonaismäärä jää alle 400 hlö. Peseytymis- ja pukeutumistiloja ei ole eikä palkintojen jakotilaisuutta järjestetä kuin lapsille  ja yleisille sarjoille, muiden sarjojen palkinnot noudetaan yksitellen infosta. Käsien desifiointiaineet lähdöissä ja maalissa, kahviossa, infossa  ja WC-kärryn läheisyydessä.

Liikenteenohjaus:
Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Mäenpääntie ja läntisen yhdystien 733 risteyksestä Mäenpääntielle, josta ajoaika kisakeskukseen 15-20 min kisakeskuksen läheisyyteen. Autot pysäköidään tienvarteen oikealle puolelle.  Autojen poistuminen alueelta tapahtuu Aution kylän kautta Pirttisentielle ja sieltä KT 63:lle.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on Suomen Punaisen Ristin Kauhavan osaston ensiapuryhmä. Ensiapuryhmään kuuluu 2 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 588 3399. Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä. Lisäksi ensiapuhenkilöstöllä ja kilpailun järjestäjällä on käytössä defibrillaattori.

Pelastustoimen yhteystiedot:

Pelastuslaitos: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava

Sairaskohtauksissa ja kiireellisissä ensiaputehtävissä lähin ensivasteyksikkö ja pelastuslaitoksen yksiköt: Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112.

Pelastustoimen valmius: normaali päivystysvalmius. Avun saapuminen kestää arviolta 15 minuuttia.

Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu  turvallisella avokallio- ja suoalueella, jossa näkyvyys on hyvä. Lasten ja vanhempien sarjalaisten radat rajoittuvat turvallisesti Koivikontien ja Haarukseen menevän tien välimaastoon. Kartan pohjoisosassa on pysäyttävän kohteena Porolampi ja etelässä iso peltoalue. Kilpailijoiden eksyminen on täten epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen

Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 29.5.2022

Tuija Katajamäki
Kilpailunjohtaja