Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

AM KESKIMATKA 2020

Pelastussuunnitelma

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Järjestäjä: Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

Tilaisuus: Avoin Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus keskimatkan suunnistuskilpailu

Tapahtumapaikka: Kukkuran maasto n  6 km Kauhavan keskustasta Kortesjärventietä (KT63)

Tapahtuma-aika: 24.7.2020 klo 16.00-21.00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot:  Tuija Katajamäki 040 5625373

Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1. Toiminnan kuvaus

Avoin Etelä-Pohjanmaan aluemestaruus keskimatkan kilpailu Kukkuran maastossa  ja kilpailukeskus sijaitsee Kukkuran louhosalueella Kauhavalla. Kilpailun kesto noin 4-5 tuntia. Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan 400-500 henkilöä. Kilpailun toteutuksesta löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun järjestäjien nettisivuilta. Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton, Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä. Lisäksi kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan viranomaisten ja Suomen Suunnistusliiton antamia koronaohjeistuksia.

2. Kartta tapahtuma-alueesta
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä KT 63:lta Kukkuralle on avoin hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ja ensiapupiste on selvästi merkitty maalin läheisyyteen. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Kilpailun johtaja Tuija Katajamäki 040 5625373

Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä.

Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja palopeitto.

Kilpailukeskuksen louhosalue tullaan eristämään kielletyn alueen  nauhoin.

Kilpailuissa noudatetaan viranomaisten ja Suomen suunnistusliiton antamia koronaohjeistuksia lähikontaktien välttämiseksi lähdöissä ja kilpailukeskuksessa. Kilpailijoiden osallistumismäärä on rajoitettu 460 hlö ja ilmoittautuneita on 405 hlö. Toimitsijoiden lisäksi henkilöiden kokonaismäärä jää alle 500 hlö. Peseytymis- ja pukeutumistiloja ei ole eikä palkintojen jakotilaisuutta järjestetä vaan ne noudetaan yksitellen infosta. Käsien desifiointiaineet lähdöissä ja maalissa, kahviossa, infossa  ja WC-kärryn läheisyydessä. Hygieniavastaavat huolehtivat WC-kärryn ja muiden pintojen desifioinnista säännöllisesti

Liikenteenohjaus:
Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Ristimaantien ja KT 63 risteyksestä Kukkuralle johtavalle tielle. Autot pysäköidään ed. mainitusta risteyksestä n 200 m olevalle kesantopellolle ja kilpailun päätyttyä ohjataan takaisin samaa reittiä KT 63:lle. Tarvittaessa autoja voidaan pysäköidä myös Kukkuran tien varteen. Kilpailun ajaksi 15.00-21.30 Kukkuralle johtava tie suljetaan KT 63:lta aina Ihanamäentien risteykseen asti.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on Suomen Punaisen Ristin Kauhavan osaston ensiapuryhmä. Ensiapuryhmään kuuluu 2-3 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 5883399. Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä. Lisäksi ensiapuhenkilöstöllä on käytössä defibrillaattori.

Pelastustoimen yhteystiedot

Pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava

Sairaskohtauksissa ja kiireellisissä ensiaputehtävissä lähin ensivasteyksikkö ja pelastuslaitoksen yksiköt: Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112

Pelastustoimen valmius:
normaali päivystysvalmius. Avun saapuminen kestää arviolta 10 minuuttia

Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu erittäin turvallisella avokallioalueella,jossa näkyvyys on hyvä. Lapsille ja  muutenkin vähemmän suunnistaneille alue on turvallinen, koska heidän ratansa kulkevat juuri tuolla avonaisella avokallioalueella, joka rajoittu lännessä tiehen ja kartan pohjoisosassa selvään kasvillisuuskuviorajaan ja kartan itäosa rajoittuu Kt 63 sekä kartan eteläosassa kilpailukeskuksena toimivaan louhosalueeseen.Kilpailijoiden eksyminen on täten epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 22.7.2020

Tuija Katajamäki, Kilpailunjohtaja