Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

VIESTILIIGA 2018

Pelastussuunnitelma

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA


Järjestäjä: Kauhavan Wisan suunnistusjaosto
Tilaisuus: Lakeuden viesti –ja Rastifyrryviesti sekä viestiliigan 4 osakilpailu, avoin kansallinen viestisuunnistuskilpailu
Tapahtumapaikka: Lammintie 49
Tapahtuma-aika: 14.7.2018 klo 8-17
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Tuija Katajamäki 040 5625373

Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
1. Toiminnan kuvaus
Viestisuunnistuskilpailu Mäenpään hiihtomajan läheisessä Fräntykallion ja Seekerimäen maastossa Kauhavalla (kilpailukeskus osoitteessa Lammintie 49). Viestikilpailun kesto sarjasta riippuen 40-90 minuuttia. Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan noin 350-400 henkilöä.

Kilpailun toteutuksesta löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun
järjestäjien nettisivuilta.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä.

2. Kartta tapahtuma-alueesta (liite 1)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen on avoin ja ensiapupiste on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Tuija Katajamäki 040 5625373

Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Kilpailualueen laajuuden vuoksi yleisömäärää ei tarvitse rajoittaa. Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä.

Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja palopeitto. Lisäksi säätilanteesta riippuen järjetetään paikoitusalueelle sekä maali-ja vaihtoalueena toimivalle pellolle myös jauhesammuttimia ja vesitynnyreitä.

Liikenteenohjaus. Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Mäenpääntie kautta ja autot pysäköidään välittömästi Mäenpääntieltä länteen Lammintielle käännyttäessä molemmin puolin Lammintietä oleville pelloille. Näin tällä pelastustienä olevalla Lammitiellä, joka kulkee lännestä itäänpäin kohti Mäenpääntietä, ei ole autoja pysäköitynä.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on Suomen Punaisen Ristin Kauhavan osaston ensiapuryhmä.

Ensiapuryhmään kuuluu 2-3 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 588 3399.

Loukkaantuneen henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä.

Pelastustoimen yhteystiedot
Pelastuslaitos: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava
Lähimmät yksiköt alueella: Pelastuslaitoksen yksiköt Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112

Sairaskohtaukset ja kiireelliset ensiaputehtävät: Ambulanssi Kauhavalta ja ensivasteyksikkö Kauhavalta, Kauppatie 127, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112

Pelastustoimen valmius: Normaali päivystysvalmius: Avun saapuminen kestää arviolta 10-15 minuuttia.

Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu rajatulla alueella, joten kilpailijoiden eksyminen on epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 11.7.2018
Tuija Katajamäki