Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

E-P: AVOIN AM-PITKÄMATKA

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Järjestäjä: Kauhavan Wisan suunnistusjaosto
Tilaisuus: Avoin am-pitkänmatkan suunnistuskilpailu
Tapahtumapaikka: Hiekkamonttualue os. Koivikontie 752, 62230 Kauhava
Tapahtuma-aika: 12.8.2023 klo 09.00-15.00
Suunnitelman laatijan yhteystiedot: Tuija Katajamäki 040 562 5373

Suunnitelma toimitetaan pelastusviranomaiselle

Suunnitelman sisältö

1. Toiminnan kuvaus
Avoin am-pitkänmatkan suunnistuskilpailu Poro-ja Härkäkallion maastossa. Kilpailukeskus sijaitsee
Koivikontien varressa olevalla hiekkamonttualueella Kauhavalla. Kilpailun kesto noin 5-6 tuntia.
Kilpailijoita, huoltajia ja toimitsijoita odotetaan tulevan 300-400 henkilöä. Kilpailun toteutuksesta
löytyvät erilliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja kilpailun järjestäjien
nettisivuilta. Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton, Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry:n
ja järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä.

2.Kartta tapahtuma-alueesta (liite 1 kartta kisa-alueesta)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä Koivikontieltä hietakuoppa-alueelle on avoin
hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ja ensiapupiste on selvästi merkitty maalin
läheisyyteen. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoinna.

3. Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusvastaava: Kilpailun johtaja, Tuija Katajamäki 040 5625373
Erikseen nimettyjä järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksenpidosta
kilpailunjohtajan määräysten mukaan.

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
Suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä.
Myyntipisteissä, joissa on nestekaasukeitin, on ensisammutusvälineenä jauhesammutin ja
palopeitto.
Liikenteenohjaus:
Liikenne ohjataan kilpailukeskukseen Mäenpääntie ja läntisen yhdystien 733 risteyksestä
Mäenpääntielle, josta ajoaika kisakeskukseen 15-20 min kisakeskuksen läheisyyteen. Autot
pysäköidään tienvarteen oikealle puolelle. Autojen poistuminen alueelta tapahtuu ainoastaan
yhteen suuntaan Aution kylän kautta Alarannantielle ja sieltä KT 63:lle.

5. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on koulutettu ensiapuryhmä. Ensiapuryhmään
kuuluu 2 henkilöä ja heidät tavoittaa numerosta 050 5984094/ Teemu Hautala. Loukkaantuneen
henkilön kuljettamiseen on varattu paareja ja ensiapuvälineitä. Lisäksi ensiapuhenkilöstöllä ja
kilpailun järjestäjällä on käytössä defibrillaattori.

Pelastustoimen yhteystiedot:
Pelastuslaitos: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos / Kauhavan paloasema, Palotie 1, 62200 Kauhava
Sairaskohtauksissa ja kiireellisissä ensiaputehtävissä lähin ensivasteyksikkö ja pelastuslaitoksen
yksiköt: Palotie 1, 62200 Kauhava, hälytetään numerosta 112.
Pelastustoimen valmius: normaali päivystysvalmius. Avun saapuminen kestää arviolta 15 minuuttia.
Rikoksiin ja ilkivaltaan liittyvät hälytykset numerosta 112.

Kilpailu tapahtuu turvallisella avokallio- ja suoalueella, jossa näkyvyys on hyvä. Lasten ja
vanhempien sarjalaisten radat rajoittuvat turvallisesti Koivikontien ja Haarukseen menevän tien
välimaastoon. Kartan pohjoisosassa on pysäyttävän kohteena Porolampi ja etelässä iso peltoalue.
Kilpailijoiden eksyminen on täten epätodennäköistä. Tarvittaessa etsinnän johtajana toimii poliisi ja
avustajina toimivat kilpailun järjestäjät.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi hälytetään numerosta 112. Tarvittaessa turvallisuusvastaava
suorittaa hälytyksen tai ohjeistaa jonkun muun henkilön tekemään sen.

Kauhavalla 02.08.2023
Tuija Katajamäki
Kilpailunjohtaja