Kauhavan Wisan suunnistusjaosto

Kauhavan Wisan suunnistusjaoston verkkokauppa
Henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kauhavan Wisa ry, suunnistusjaosto,
62200 Kauhava

Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Essi Peltoluhta
Puhelin: +358 44 998 1823
Sähköposti: etunimi.sukunimi [ ] gmail.com

Rekisterin nimi
Verkkokauppa

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Kerätä kuntorastien karttamaksuja ja kausikorttien myynti. Maksujen seuranta ja tilastointi tietojen pohjalta.

Rekisterin tietosisältö

Ostajan tiedot
Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, seuran tiedot, aikuinen/alle 20-vuotias ja tilaustiedot.

Rekisterin tietolähteet
Ostajan ilmoittamat tiedot.

Rekisteritietojen luovutukset
Tietoja käyttävät iltarastivastaava, rahastonhoitaja ja karttavastaavat (2 kpl).

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa rekisteröinti tai rajoittaa häntä koskevan rekisteritiedon määrää tietoisena siitä, että tämä saattaa vaikeuttaa verkkokaupan tilausta.

Yhteydenotot
Tarkastusta koskevat yhteydenotot, korjauspyynnöt, kiellot ja oikaisuvaateet tehdään kirjallisina ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Käyntitiedot kerätään manuaalisesti ja tallennetaan jälkikäteen sähköisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla tai polttamalla tallennuksen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Oikeus tietojen käyttöön annetaan vain rekisteriselosteessa mainituille henkilöille. Rekisteriseloste on nähtävillä Kauhavan Wisan suunnistusjaoston internetsivuilla Verkkokauppatiedoissa.

Laadittu 1.4.2021, päivitetty 18.11.2021

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot
Kauhavan Wisan suunnistusjaoston verkkokaupan käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle.

Yleistä
Käyttöehdot koskevat Kauhavan Wisan suunnistusjaoston verkkokauppaa. Palvelun omistaa Kauhavan Wisan suunnistusjaosto.

Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Verkkokaupan sisältö
Verkkokauppa on Kauhavan Wisan suunnistusjaoston rekisteröimä palvelu. Palvelu on kohdistettu suunnistuskartoista ja kausikorteista kiinnostuneille asiakkaille.

Verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on nimetty ja kuvattu tuotekuvin.

Käyttäjän vastuu

 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
 • Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
 • Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan viivytyksettä mahdolliset virheelliset tiedot.
 • Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
 • Käyttäjä hyväksyy Kauhavan Wisan suunnistusjaoston tekemät asiakkuuteensa liittyvät muutokset.
 • Käyttäjä vastaa Kauhavan Wisan suunnistusjaoston ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu

 • Palveluntarjoaja vastaa kaikesta verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä.
 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että kaikki verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten yritysten esittämästä virheellisestä verkkokauppaa koskevasta informaatiosta.
 • Palveluntarjoaja vastaa kaikista sille kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.
 • Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Verkkokaupan immateriaalioikeudet
Kaikki verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Kauhavan Wisan suunnistusjaoston. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Tietosuoja ja tietojen käsittely verkkokaupassa
Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää rekisteriselosteesta.